پخش عمده چرم گوسفندی بی رنگ

پخش عمده چرم گاوی ضخیم بی رنگ را غالبا در شهر های کوچک و بزرگ بخش های مختلفی بر عهده دارد و میزان فروش این چرم ها را افزایش می دهند.
بی رنگ بودن چرم گاوی درجه یک خود یک نقطه قوتی است برای افزایش میزان فروش این چرم ها زیرا این چرم ها در کارخانه های تولیدی به طرح های مختلفی در می آیند و در موارد مختلفی به کار می روند. نمایندگی های فروش بسیاری در شهر های مختلف ایران وجود دارد که کار پخش این چرم ها را انجام می دهند.