مطالعه دوم نشان می‌دهد که لیکوپن رب گوجه‌فرنگی بهتر از لیکوپن گوجه‌فرنگی تازه جذب بدن می‌شود

مطالعه دوم نشان می‌دهد که لیکوپن رب گوجه‌فرنگی بهتر از لیکوپن گوجه‌فرنگی تازه جذب بدن می‌شود و نشان می‌دهد که محصولات فرآوری‌شده گوجه‌فرنگی مانند رب گوجه‌فرنگی، سس گوجه‌فرنگی و سس گوجه‌فرنگی منبع بهتری از این آنتی‌اکسیدان هستند.

با خرید رب گوجه رعنا می توانید بهترین غذاها را درست کنید.

مطالعه دوم نشان می‌دهد که لیکوپن رب گوجه‌فرنگی بهتر از لیکوپن گوجه‌فرنگی تازه جذب بدن می‌شود و نشان می‌دهد که محصولات فرآوری‌شده گوجه‌فرنگی مانند رب گوجه‌فرنگی، سس گوجه‌فرنگی و سس گوجه‌فرنگی منبع بهتری از این آنتی‌اکسیدان هستند.

از بهترین رب ها رب گوجه فرنگی عزیز می باشد.

مطالعه گارتنر و همکاران، که در شماره جولای 1997 مجله آمریکایی تغذیه بالینی منتشر شد، نشان می‌دهد که لیکوپن رب گوجه‌فرنگی 2.5 برابر بیشتر از لیکوپن گوجه‌فرنگی تازه در دسترس زیستی انسان است.

پیشنهاد شده است که لیکوپن به جلوگیری از پیشرفت برخی سرطان ها مانند سرطان پروستات کمک می کند.

فروش رب گوجه فرنگی سحر بسیار بالا رفته است.

یک مطالعه اپیدمیولوژیک در سال 1995 توسط Giovannucci و همکاران، رژیم های غذایی غنی از محصولات گوجه فرنگی را با کاهش خطر سرطان پروستات مرتبط دانست.

این نویسندگان فرضیه فراهمی زیستی بهتر لیکوپن از محصولات گوجه فرنگی فرآوری شده را نسبت به گوجه فرنگی تازه مطرح کردند. مطالعه جدید به این فرضیه پرداخت.

به گفته هلموت سیس، یکی از محققین موسسه شیمی فیزیولوژیکی دانشگاه هاینریش هاینه، دوسلدورف، این مطالعه نشان می دهد که محصولات گوجه فرنگی فرآوری شده مانند رب گوجه فرنگی، به راحتی جذب لیکوپن را فراهم می کند.

رب گوجه اویلا طعم بسیار مطلوبی دارد.

گارتنر و همکاران پاسخ لیکوپن افراد را بر اساس یک دوز واحد لیکوپن از گوجه فرنگی تازه یا رب گوجه فرنگی مقایسه کردند.

این مطالعه در دو روز آزمایشی به فاصله 2 هفته انجام شد. پنج شرکت کننده 3 روز قبل از روزهای مطالعه، رژیم غذایی کم کاروتنوئید مصرف کردند.

 • منابع:
  1. New Study Shows Processed Tomato Products
 • تبلیغات: 
  1. شوخی نامربوط با بازیکن فوتبال مطرح در شب تولدش
  2. آیا می دانستید چه کارهایی امید به آینده را افزایش می دهد؟
  3. فردی که با داشتن تعدادی انبه به تاجر بزرگی تبدیل شد
  4. لوستر پذیرایی که با توجه به حال افراد موسیقی پخش می کند!