مرکز چرم گوسفندی پرزدار

چرم های گوسفندی پرزدار در انواع و اقسام مختلفی هستند که در این متن خبر بیان می کنیم و باید گفت که چرم گاوی ضخیم از طریق مراکز خرید معامله می شوند.

چرم گوسفندی پرزدار از جمله چرم گوسفندی متنوع هستند که در این جا انواع آن ها را بیان می کنیم:
• چرم گوسفندی پرزدار اشبالت
• چرم گوسفندی پرزدار جیر
چرم گاوی درجه یک
• چرم گوسفندی پرزدار هورس

 

هر کدام از چرم های مذکور به منظور خاصی استفاده می شوند و معمولا با کمک مراکز خرید به فروش می رسند.