مرکز چرم گاوی فلوتر

مراکز معاملاتی چرم های گاوی فلوتر در اکثر نقاط ایران وجود دارد و مشتریان برای تامین مواد اولیه خود آن ها را از این طریق خریداری می کنند.
از نمونه چرم های اصل در بازار ها چرم های گاوی فلوتر می باشند که در شرکت های تولیدی متعددی برای فروش تدارک دیده می شوند. یک نمونه از شرکت های تولیدی در این زمینه شرکت تولیدی آفتاب است که معمولا تولیدات خود را از طریق مراکز فروش روانه بازار های مختلف می کنند.
چرم فروش