مرکز چرم اشبالت شتر

چرم طبیعی شتر را معمولا مراکز بسیاری وارد بازار ها می کنند تا بتوانند این چرم ها را در سطح کلی و عمده به فروش بگذارند.

در میان انواع و اقسام چرم های موجود در بازار چرم اکلیلی متری هستند که با جنس ضخیم خود مشتریان زیادی را با خود همگام کرده اند.

این چرم ها بعد از این که تولید می شوند وارد مراکز خرید مختلفی می شوند تا به طور عمده مورد خرید و فروش قرار بگیرند.