مراکز خرید چرم camel خام

چرم خام گوسفندی با اختصاص دادن مراکز خریدی بزرگ در سطح کشورمان می توانند در جهت رفع کمبود های بازار های ایرانی گام هایی موثر بر دارند.
از جمله چرم های شتری که توسط نیروهایی مجرب به منظور های مختلفی مورد کاربری قرار می گیرند و دامنه مصرفی آن ها وسیع می باشد چرم های camel خام هستند. مشتریانی که تمایل به خرید چرم بزی طرح دار شتری دارند سعی می کنند بیشتر به مراکز خرید مراجعه کنند تا بتوانند نیاز خود را بر طرف نمایند.