قیمت چرم گوسفندی کیفی

اگر برای خرید چرم طبیعی گاوی کیفی به بازار ها رجوع کنیم متوجه می شویم که در انواع مختلفی هستند که با تنوع قیمتی در بازار ها ارائه می گردند.

به طور کلی در روال دسته بندی چرم های گوسفندی آن ها را به دو دسته کیفی و لباسی تقسیم می کنند که تفاوت اندکی با همدیگر دارند.

البته همین تفاوت اندک در کیفیت، قیمت و کارایی تاثیر گذار می باشد. چرم گاوی درجه یک کیفی را قادر هستیم در قیمت های مختلفی خریداری نماییم.