قیمت چرم شتری لاگوانا

قیمت چرم شتری لاگوانا در بازار های ایرانی متفاوت می باشد و عوامل زیادی هستند که در قیمت گذاری این چرم طبیعی برای کاپشن نقش ایفا می کنند.

از نظر ظاهری چرم های شتری لاگوانا را وقتی لمس می کنیم متوجه دانه هایی ریز در سطح این چرم ایرانی می شویم که همین دانه ها زیبایی خاصی به آن ها می بخشد.

 چرم بوفالو سفید صادراتی بر اساس جنس وسطح کیفی که دارند معمولا قیمت گذاری می شوند و در بازار ها در خدمت مشتریان قرار می گیرند.