قیمت عمده چرم خام شتر

قیمت عمده چرم خام شتر از قیمت جزیی این چرم ها ارزان تر است و همین امر دلیلی بر رونق این شیوه فروش در ایران می باشد.
اگر بخواهیم در مورد چرم خام شتر توضیح بدهیم باید بگوییم که این چرم ها هیچ گونه فعالیت تولیدی روی آن ها انجام نشده و به همین دلیل به آن ها خام می گویند. این چرم ها بیشتر به صورت عمده در سراسر کشور معامله می شوند تا با قیمتی ارزان تر و مناسب در دسترس مشتریان قرار بگیرند.
چرم فروش