قیمت روز چرم اشبالت شتری

قیمت روز چرم اشبالت شتری را معمولا مهندسان تولید بر اساس کیفیتی که دارند تعیین می کنند و با قیمت های متفاوتی به فروش می رسند.
از جمله چرم های پرداخت شده که در شهر های مختلف ایران مورد معامله قرار می گیرند چرم های شتری هستند که با عنوان اشبالت شناخته می شوند. چرم های مذکور معمولا بر اساس قیمت روز و مصوبی به فروش می رسند که هر چه کیفیت چرم بهتر باشد قیمت روز آن ها بالا تر می شود.
چرم فروش