قیمت انواع چرم گاو خام

انواع چرم بزی را می توانیم در سراسر کشور ایران با قیمت های مختلفی خریداری کرد و در موارد گوناگون مورد کاربری قرار داد.
چرم های گاوی در مراحل مختلفی تولید می شوند و مرحله قبل از دباغی را چرم گاوی خام می گویند. این چرم ها در کارخانه های تولیدی به صورت های مختلفی دباغی می شوند که این روش ها بر کیفیت  چرم گاوی طبیعی خام تاثیر می گذارد و معمولا قیمت آن ها بر اساس کیفیت و کارایی که دارند تعیین می گردد.