قیمت انواع چرم بزی رنگی

آیا رنگی بودن چرم بزی بر قیمت فروش آن تاثیر دارد یا خیر؟ انواع مدل های رنگی چرم ورنی پرطرفدارد در بازار کدامند؟
چرم بزی رنگی یا خام برای تولید لوازم و وسایل متعددی به کار گرفته می شوند که نوع رنگ به کار رفته در تولید یا طرح چرم نهایی بر قیمت فروش آنها تاثیر مستقیم دارد.
توجه داشته باشید که رنگ های طبیعی به کار رفته در تولید چرم pvc یا دیگر نمونه ها به مراتب باعث افزایش قیمت انواع چرم می شوند و در مقابل عمر مفید محصول نهایی یا همان کیفیت تولیدات را نیز افزایش می دهند.