شرکت چرم گوسفندی لباسی

چرم گاوی طبیعی قهوه ای در کشور ایران دارای شرکت های تولیدی بزرگی هستند تا بتوانند میزان عرضه و تقاضا را با همدیگر هماهنگ کنند.

لباس های چرمی که در فروشگاه های اینترنتی و فروشگاه های بین شهری در معرض فروش قرار می گیرند اغلب از جنس چرم گوسفندی هستند. زیرا این چرم ها دارای وزنی سبک هستند که فرد را در موقع مصرف اذیت نمی کنند.

این نوع چرم طبیعی عمده در شرکت های مختلفی ساخته و بعد برای فروش وارد بازار ها می شوند.