شرکت چرم گوسفندی قهوه ای

شرکت های چرم طبیعی گاوی شرکت هایی فعال هستند که در جهت رفع نیاز بازار های ایرانی به طور عمده فعالیت می کنند.

چرم های گوسفندی قهوه ای به نوبه خود در رنگ های متفاوتی در کارخانه ها تولید می شوند و ممکن است رنگ آن ها تیره و یا روشن باشد.

در روند دسته بندی این چرم گاوی درجه یک را در گروه چرم های سبک جای داده اند و شرکت های تولیدی و فروش آن ها را وارد بازار های معاملاتی می کنند.