شرکت چرم گوسفندی صادراتی

در بیشتر شهر های بزرگ ایران چون شهر های مشهد، تهران، تبریز و اصفهان شرکت های فروش چرم گاومیش اصل صادراتی وجود دارد.

کیفیت عالی که در چرم گوسفندی صادراتی سراغ داریم دلیلی آشکارا است بر این که این چرم ها مناسب برای امر صادرات شوند.

جنس لطیف چرم گاوی طبیعی ممتاز علاوه بر این که بازار های ایرانی را به خود جذب کرده به منظور فروش بیشتر و صادرات شرکت های بزرگی را ایجاد نموده اند تا کار معاملات را انجام دهند.