شرکت پخش چرم خام بزی

چرم خام بزی اغلب با رنگ های طبیعی و مصنوعی رنگ و دباغی می شوند که در نهایت توسط شرکت و مراکز پخش مستقیم به بازار عرضه خواهند شد.
برای داشتن چرم بزی اصل و مرغوب استعلام نمونه های باکیفیت اصل مهمی است. برای این امر شناخت انواع چرم خام بزی و گاوی اهمیت ویژه ای دارد که برای کسب اطلاعات به ویژه در خریدهای عمده جهت صادرات یا فروش به شرکت های تولیدی منسوجات چرمی ارتباط با شرکت و مراکز پخش عمده اهمیت ویژه ای دارد.
چرم فروش