شرکت تولیدی چرم شتری براق

تولیدات شرکت های تولیدی چرم خام گوسفندی براق معمولا به طور عمده می باشد و در راستای رفع نیاز مشتریان ایرانی فعالیت می کنند.

کشور ایران از جمله کشور های فعال در زمینه تولید چرم می باشند و انواع مختلفی از آن ها را می توان در بازار ها یافت کرد.

نمونه ای از چرم های مد نظر چرم های شتری هستند که در گونه های براق ارائه می گردند. این چرم بزی طرح دار معمولا در شرکت های تولیدی زیادی ساخته می شوند.