سفارش عمده چرم شتری لاگوانا

سفارش عمده چرم شتری لاگوانا در سراسر ایران مورد توجه مشتریان قرار می گیرد و معمولا در شهر های مختلف این روند اعمال می گردد.
از نمونه چرم های شتری که بسیار نرم هستند و دارای ظاهری بسیار عالی هستند چرم شتری لاگوانا می باشد. این چرم ها از نظر ظاهری با چرم های گاوی متفاوت می باشد و دارای دانه هایی ریز در سطح خود می باشند. این چرم ها به خاطر مصرف زیادی که دارد معمولا به طور عمده سفارش داده می شوند.
منبع: چرم فروش