سایت چرم گاوی خام

سایت چرم گاومیش اصل با معاملات عمده ای که انجام می دهد شرکت های تولیدی را به سود ایده آل و حداکثری خود در ایران می رساند.
چرم از جمله مواد اولیه ای است که در تولیدی های محصولات چرمی به کار می روند و نمونه ای از این چرم ها چرم گاوی خام است. چرم گاوی طبیعی ممتاز در گروه چرم های سنگین دسته بندی می شوند و غالبا برای تامین تقاضای بازار ها از طریق سایت ها مورد خرید و فروش عمده قرار می گیرند.