خریدار چرم گوسفندی طبیعی

خریداران چرم گوسفندی طبیعی در بازار های ایرانی بسیار است و معمولا این چرم برای کاربرد های گوناگونی خریداری می کنند.

مرغوب ترین نوع چرم گاوی نوع  طبیعی است که دارای بازار فروش عالی هستند و این بازار ها را مدیون سطح کیفی عالی خود می باشند.

چرم های گوسفندی مذکور را خریداران بسیاری برای کاربرد در کارخانه های تولیدی محصولات چرم مانند: چرم مصنوعی نازک به طور عمده خریداری می کنند.