خریدار عمده چرم اشبالت شتر

خریدار عمده چرم گاومیش اصل معمولا به عمده فروشی ها مراجعه می کنند تا بتوانند نیاز عمده خود را در بازار های ایرانی مرتفع گردانند.

چرم اشبالت شتر در میان انواع مختلف چرم شتری از استقامت و دوام بیشتری برخوردار است و به همین سبب بیشتر برای تولید کفش چرم و پوتین ها استفاده می شوند.

پوجود مزیت های عالی در چرم گاوی طبیعی ممتاز سبب شده تا خریداران بسیاری در صدد خرید این چرم بر آیند.