تولیدی چرم گوسفندی صادراتی

تولیدی های چرم خام گوسفندی در کدام یک از شهر های ایران مشغول به فعالیت هستند؟ چرم های گوسفندی صادراتی دارای چه ویژگی هایی هستند؟

جنس عالی چرم های گوسفندی ایرانی برای کشور های خارجی هم پوشیده نمانده است و علاوه بر فروش عمده این چرم ها در داخل کشور به بازار دیگر کشور های خارجی نیز صادر می شوند.

چرم بزی طرح دار صادراتی اغلب در شهر های مشهد، تبریز، اصفهان و تهران تولیدی دارند و به طور عمده تدارک دیده می شوند.