تولیدی چرم گوسفندی اصل

چرم هایی که در تولیدی های چرم گاومیش اصل تولید می شوند دارای تنوع رنگی بسیاری هستند که سبب جذب مشتریان زیادی می گردد.

اصل و بدل بودن چرم های گوسفندی در قیمت گذاری آن ها بسیار نقش مهمی دارد و مشتریانی که تمایل به خرید چرم های گوسفندی اصل دارند باید بتوانند این چرم را به خوبی بشناسند.

در زمینه تولید چرم گاوی طبیعی ممتاز تولیدی های بزرگی وجود دارد که فعالیت های خود را به طور عمده انجام می دهند.