تولیدی چرم طبیعی گاوی

با این که کشور ایران از جمله کشور های فعال در عرصه تولید چرم مصنوعی حصیری هستند شهر هایی چون شهر مشهد، تبریز و اصفهان دارای تولیدی این چرم ها هستند.

پرکاربردترین نوع چرم، چرم های طبیعی گاوی هستند که دارای جنسی ضخیم و سنگین هستند.

چرم مصنوعی ارزان با تنوع بسیاری که در رنگ و رنگ دارند توانسته اند بازار های فروش عالی را به خود اختصاص داده اند و معمولا برای رفع نیاز این بازار ها در تولیدی ها به طور عمده تولید می شوند.