تولیدی چرم شتری عسلی

تولیدی های چرم اکلیلی متری این چرم  را معمولا به طور عمده تولید می کنند تا بتوانند به سود حداکثری خود در کشورمان دست یابند.

رنگ عسلی در چرم طبیعی شتر بسیار معروف می باشد و معمولا در بین خانم ها و آقایان جایگاه ویژه ای دارد. محصولات چرمی که با این چرم ها تولید می شوند بسیار جالب و جذاب هستند و مشتریان زیادی را با خود همراه می کنند.

چرم های شتری عسلی معمولا در تولیدی های بزرگی تولید می شوند.