تولیدی چرم خام بزی

آیا می دانید چرم گاوی ضخیم خام در گروه چرم های سبک قرار می گیرد یا سنگین؟ کدام مراکز تولیدی خریدار این محصولات هستند؟

به طور کلی انواع چرم خام به سه دسته سبک، نیمه سنگین و سنگین طبقه بندی می شوند که بهترین نوع چرم خام بزی در گروه ارقام سبک قرار می گیرد.

از چرم خام بزی بسته به کیفیت و ضخامت برای تولید انواع دستکش، کفش، کیف و آسترهای لباس استفاده می شود، بنابراین می توان گفت که شرکت های تولیدی این محصولات بزرگترین خریداران چرم گاوی درجه یک خام به شمار می آیند.