تولیدی بهترین چرم بزی خام

بهترین چرم بزی خام چه ویژگی هایی دارد؟ آیا تمامی شرکت های تولیدی مدل های اصل و باکیفیت را به بازار عرضه می کنند؟

در ایران طی سالهای اخیر به علت گران شدن قیمت انواع چرم گاومیش اصل، شرکت های فعال تولیدی چرم بزی و گاوی رو به کاهش هستند.

 

از سوی دیگر واردات انواع چرم مصنوعی بزی و گاوی از کشوری مانند چین به علت قیمت پایین رو به افزایش بوده است که همین امر موجب عرضه محدود بهترین های چرم ایرانی خام شده است.

بنابراین برای استعلام یا خرید بهترین چرم گاوی طبیعی ممتاز با محدودیت هایی روبرو هستید که از طریق نمایندگان معتبر فروش می توانید این محدودیت ها را حذف و نمونه های اصلی را خریداری کنید.