تولیدی انواع چرم گوسفندی لباس

تولیدی انواع چرم گوسفندی لباس در اکثر شهر های بزرگ ایران وجود دارد و غالبا انواع و اقسام چرم گاوی طبیعی قهوه ای را برای فروش در بازار ها ارائه می دهند.

متنوع ترین نوع چرم های گوسفندی که در کارخانه های تولیدی ایرانی تدارک دیده می شوند چرم های گوسفندی لباسی هستند که در طرح هایی متفاوت برای لباس های زنانه و مردانه وارد بازار ها می شوند.

عمده کاربرد این چرم ها برای لباس های زنانه می باشد زیرا چرم طبیعی عمده برای لباس های مردانه چندان جلوه خوبی ندارد.