تولیدی انواع چرم گوسفندی طبیعی

تولیدی های انواع چرم بزی با در نظر گرفتن خط تولیدی فعال این چرم ها را به طور کلی برای فروش آماده می کنند تا نیاز بازار ها بر طرف گردد.

نمونه ای دیگر از چرم گوسفندی موجود در بازار چرم های گوسفندی طبیعی هستند که از نمونه چرم های طبیعی گاوی ارزان تر می باشند زیرا این چرم ها دارای تراکم بافتی کمتری هستند.

 چرم گاوی طبیعی خام طبیعی در انواع مختلف در تولیدی ها ساخته می شوند تا میزان عرضه و تقاضا با هم برابری کند.