تولیدی انواع چرم نبوک گاوی

در کشور ایران تولیدی های بسیاری در زمینه تولید چرم های گاوی نبوک وجود دارد که این چرم ها را با ظرافت خاصی تولید و وارد بازار می کنند.
چرم های گاوی در زمره چرم های سنگین هستند که نمونه ای از آن ها را می توان چرم نبوک گاوی را معرفی کرد. چرم های نبوک گاوی از گونه چرم های مینیاتوری هستند و با زیبایی خاصی که دارند در تولیدی های مختلفی به وسیله دستگاه هایی پیشرفته تولید و در دسترس مشتریان قرار می گیرند.
چرم فروش