تولیدی انواع چرم طبیعی شتری

تولیدی های چرم طبیعی شتری معمولا در سراسر کشور ایران به فعالیت های خود ادامه می دهند تا نیاز بازار های ایرانی را به بازار های خارجی کاهش دهند.
باکیفیت ترین نوع چرم شتری چرم طبیعی است که تحت تاثیر فرایند های صنعتی قرار نگرفته اند. این چرم های شتری را به این سبب متنوع می گویند که در رنگ هایی بسیار زیبا جلوه می کنند و در کارخانه های تولیدی استفاده می شوند. چرم طبیعی شتری را تولیدی های بسیاری برای فروش تدارک می بینند.
چرم فروش