تولیدکننده چرم اشبالت شتری

تولیدکننده چرم بزی هورس در بیشتر مناطق ایران وجود دارند و برای بر طرف کردن نیاز مشتریان ایرانی چرم ها را در سطح کلی تولید می کنند.

جنس ضخیمی که چرم خام اشبالت دارد سبب می شود تا در کارگاه های تولیدی بیشتر برای ساخت کفش استفاده شوند.

وظیفه تولید این چرم طبیعی بزی را تولید کنندگان بزرگی در کشور ایران بر عهده دارند و معمولا سطح تولید آن ها به صورت عمده است و از طریق اینترنت به فروش می رسند.