بازار چرم هورس شتری

چرم خام گوسفندی در بیشتر نقاط کشور عزیزمان دارای بازاری پر رونق و به راه می باشد و غالبا به طور عمده خرید و فروش می شوند.

چرم های شتری را وقتی می خواهیم خریداری کنیم با دو نوع چرم شتری هورس و آنتیک مواجه می شویم. چرم بزی طرح دار  بسیار در ایران معروف و محبوب است و به منظور های مختلفی مورد کاربری قرار می گیرند.

این چرم ایرانی در ایران توانسته اند بازار های فروش بسیاری را به دست بگیرند.