بازار فروش چرم شتری براق

وجود سیل عظیم مشتریان در بازار ها موجب این شده تا چرم گاومیش اصل دارای بازار فروش خوبی در سراسر ایران باشند.

وقتی نام چرم شتری می آید افرادی که در این زمینه سر رشته دارند نام چرم های شتری براق به ذهن شان می آید.

این چرم گاوی طبیعی ممتاز از کارایی بسیار زیادی برخوردار هستند و معمولا توسط کارخانه های تولیدی کیف چرم زنانه بسیار مورد استقبال قرار می گیرند و دارای بازار فروش خوبی می باشند.