بازار خرید چرم اشبالت شتری

چرم اشبالت شتری با ویژگی های منحصر به فردی که دارد در جریان ایجاد بازار خرید عالی و پر رونق موفق وارد عرصه معاملاتی شده است.
چرم اشبالت شتری را می توان از روی پرزهایی که دارد تشخیص داد و یکی دیگر از ویژگی های این چرم ها این است که آلودگی را سریع جذب می کند. این چرم های شتری را بسیار در دباغی مورد کاربری قرار می دهند و معمولا در اکثر شهر های ایرانی دارای بازار خرید عالی و ستودنی می باشند.
چرم فروش