انواع مدل چرم اشبالت گاوی

چرم یکی از محصولات ارزشمند می باشد که از گذشته مورد توجه بوده است، انواع مدل چرم اشبالت گاوی از طریق سایت اینترنتی عرضه می شود.

چرم گاوی دارای انواع مختلفی می باشد که امروزه برای محصولات گوناگون تولید می شوند.

چرم گاوی از ضخامت زیادی برخوردار است که انواع مختلفی را دارد، چرم اشبالت از لایه لایه کردن چرم گاوی به دست می آید و این نوع چرم مقاومت کمتری نسبت به نوع های دیگر آن دارد.